IKRK.wz.czNastavení

Preload obrázků slouží k rychlejšímu prohlížení fotografií. Jestliže si prohlížíte obrázek, automaticky se načte i předchozí a následující obrázek, takže při přejití na jinou stranu se obrázek zobrazí ihned.

Pozn.: Aby se projevily změny a fungoval preload, musí být povoleny cookies a Javascript!