IKRK.wz.czUpdated!

"Hide Chrome" je jednoduché rozší?ení pro internetový prohlíže? Firefox, které skrývá rám okolo okna pomocí tla?ítka nebo klávesové zkratky ctrl+F2. Pro zm?nu této zkratky použijte rozší?ení keyconfig.

Rozší?ení slouží k ušet?ení místa a zv?tšení viditelné plochy stránky.

Navíc p?idává dv? nová tla?ítka - Zav?ít aplikaci a Minimalizovat - takže rám okolo okna může být stále vypnutý.

Verze 1.1.1:

  • kompatibilni s Firefox 3
  • opraveno zavírání všech spušt?ných oken

Rozší?ení nainstalujete tak, že stáhnutý soubor p?esunete (drag&drop) do okna Firefoxu.

hidechromeexample.jpg Náhled se zapnutým a vypnutým rámem


permalink  18. Června 2008 - [17:00:00]

Zpět na:  celý archiv