IKRK.wz.czP?ed nedávnem jsem byl donucen naistalovat Linux, protože v rámci mé úžasné a nep?ekonatelné bakalá?ské práce píšu program pro mikroPC s Debianem.

P?i výb?ru distribuce jsem cht?l zvolit nejmén? bolestnou cestu, tak jsem šel do Ubuntu. ?íkal jsem si, že se v n?m dá všechno "uklikat". No ale nic není tak růžové, jak se může zdát a celkem se divím, že můj desktop ješt? žije. Už jsem si sta?il skoro zlomit ruku, když jsem bouchl do monitoru a kdybych nebyl línej, tak už ho dávno vyhodím z okna (detaily jsou na dlouho).

Osobn? se dost vyžívám v klávesových zkratkách. Práci urychlují o sto procent. Ale pouze pod podmínkou, že víte, co která zkratka d?lá a jak se dá vrátit její provedená funkce do původního stavu.

No a tak si tak hezky v klidu píšu n?jakej kód a najednou se nesta?ím divit...

kua_co_jsem_zase_zmackl.jpg

Zinvertovaly se mi všechny barvy. Ješt? že to bylo jen v jednom programu a ne celý prost?edí... Kdyby to byl jen jeden p?ípad, tak ne?eknu, ale takovýchto necht?ných "zázra?ných" zkratek jsem "objevil" n?kolik.

Ubuntu a Linux obecn? vůbec neodsuzuju, pravd?podobn? si na n?j ale budu ješt? dlouho zvykat.


permalink  23. Listopadu 2008 - [15:31:00]

Zpět na:  celý archiv