IKRK.wz.czAby byl trochu po?ádek v tom, kdo p?ijede, ud?lal jsem následující seznam. Pokud se nacházíte ve špatné "kategorii", dejte mi prosím v?d?t. Necht?l jsem zv??ej?ovat celá jména, kdyby s tím m?l n?kdo problém. Máte tedy k dispozici k?estní a první písmeno z p?íjmení, snad vám to bude sta?it.

P?islíbili ú?ast

 • Bára B. (+ dv? zahrani?ní kamarádky)
 • Jarmila V.
 • Vojta H. (VUT) (+ snad Katka)
 • Standa P. (GML + VUT)
 • Petr H. (VUT)
 • Petra V. + Katka V. aka Aka :)
 • Kristýna N.
 • Kuba S.
 • Petr K.
 • Tom H. (VUT)
 • Philip R. (VUT) + Gab?a
 • Veronika B.
 • Zde?ka R.

Neví jist?, nebo od nich nemám žádné informace

 • Martin A.
 • Filip ?.

Pravd?podobn? nep?ijedou

 • David H.
 • Helena R.
 • Iva D.
 • Jana P.
 • Šárka Š.
 • Nela G.
 • Lenka A.
 • Jirka Š.
 • Ondra Ch.
 • Martin Š.
 • Roman H. (tzv. VUT odpadlík) + Moni?ka :)
 • Majka I. + Jura
 • Jakub V. (VUT) + Katka Š.
 • Petra Š.
 • Markéta S.
 • Milan V.
 • Renata N.
 • Petra P.

No jako ú?ast zatím není n?jaká zázra?ná. Co se dá d?lat. Ale ve 13 lidech už se dá ledacos podniknout, ne? Navíc doufám, že ta v?tšina, co si zatím není jistá, nebo o ni nic nevím, se n?jak vyjád?í a bude nás víc. Seznam budu průb?žn? podle zpráv aktualizovat, tak se sem můžete dívat.


permalink  11. Července 2008 - [21:38:24]

Zpět na:  celý archiv