IKRK.wz.czI searched for a solution of how to use AspectJ with Android a few days ago. There is not much about it on the web for now but I've found an interesting google code project described here Pune GTUG: Adding Aspect to Android. The authors proposed to use Ant Java build tool to add aspects in the Android application.

I gave it a try and after some difficulties (outdated libraries and missing environment variables) and with help of Nehal Menta's post I've made it work. However this solution had one big issue for me, because the Eclipse environment didn't provide Aspect UI guidelines and suggestions.

This is why I was looking for another solution and I've finally found it - it is to use the AJDT (AspectJ Development Tools) plugin for Eclipse and modify the .project file. Let's see how to do it.

 • Install ADT (AspectJ Development Tools) plugin for Eclipse http://www.eclipse.org/ajdt/
  • Help -> Install New Software? -> Add
  • Go here: http://www.eclipse.org/ajdt/downloads/
  • Choose your Eclipse version, copy the update site url and paste it in the add repository dialog location field ?? click Ok
  • You will see a list of available downloads.
  • Select AspectJ Development Tools (Required) and click Finish
  • Restart Eclipse after plugin installation

android1.jpg


 • Create a new Android Hello World project.
  • Add some code and verify if it works.

android2.jpg


 • Add AspectJ jar library.
  • Project -> Properties -> Java Build Path ??> Libraries -> Add External JARs? You should find it in your Eclipse folder /plugins/org.aspectj.runtime.*/aspectjrt.jar

android3.jpg


 • Go in your project folder and open .project file in a text editor.
  • Add new <buildCommand> at the first place in the <buildSpec> element
   <buildCommand>
     <name>org.eclipse.ajdt.core.ajbuilder</name>
     <arguments>
     </arguments>
   </buildCommand>
  • Remove javabuilder <buildCommand> element.
   <buildCommand>
     <name>org.eclipse.jdt.core.javabuilder</name>
     <arguments>
     </arguments>
   </buildCommand>
  • Add new <nature> element after AndroidNature in <natures> element.
   <nature>org.eclipse.ajdt.ui.ajnature</nature>
  • Save the file. (I include the modified .project file)
 • In Eclipse, go in Project Manger and press F5 key (refresh).
 • Now everything is ready for AspectJ programming with autobuild and UI guidelines.
  • Add new Aspect file ?? File - > New -> Other -> Aspect.
  • Add some code in the aspect file.
  • Run your application as Android Application.

And that's all :) Now the application compiles automatically and you'll have also the Aspect UI guidelines and suggestions!

For demonstration, I've used the example code from Pune GTUG: Adding Aspect to Android blog post with a showToast method added. Check out some screen-shots bellow.

android4.jpg android5.jpg UIguidelines1.jpg UIguidelines2.jpg

Please feel free to leave a comment in the guestbook.


permalink  24. Června 2011 - [19:41:10]

Nešlo to jinak! Nebylo na výb?r. Škoda jen, že nezatáhl za "emergency splachovadlo" :-D

standa_is_disabled.jpg


permalink  21. Ledna 2009 - [15:07:03]

Tak si cosi vesele odbroukovávám a najednou mi odbroukováva? odpoví: "bla-bla-bla"

debugger.jpg


permalink  21. Ledna 2009 - [15:03:02]

Ano, je tomu bohužel opravdu tak, že Vánoce nejsou v poslední dob? již ni?ím jiným, než svátkem komerce a stresu. Jediná možnost je snad utéct n?kam do hor. Ale ani tam není jistota, že milý Santa s logem coca-coly na sá?kách nepoletí kolem. Možná by byl snad lepší n?jaký kryt?

Prodava?i vymýšlejí všemožné slogany a obraty, jen aby nalákali zákazníky. Výherce neoficiální ankety "Nachytal jsem zákazníka" zvolil opravdu ojedin?lý způsob, kterým bezpochyby nalákal hodn? negramotných spoluob?anů.

DSC00215.jpg


permalink  21. Ledna 2009 - [14:56:38]

P?ed nedávnem jsem byl donucen naistalovat Linux, protože v rámci mé úžasné a nep?ekonatelné bakalá?ské práce píšu program pro mikroPC s Debianem.

P?i výb?ru distribuce jsem cht?l zvolit nejmén? bolestnou cestu, tak jsem šel do Ubuntu. ?íkal jsem si, že se v n?m dá všechno "uklikat". No ale nic není tak růžové, jak se může zdát a celkem se divím, že můj desktop ješt? žije. Už jsem si sta?il skoro zlomit ruku, když jsem bouchl do monitoru a kdybych nebyl línej, tak už ho dávno vyhodím z okna (detaily jsou na dlouho).

Osobn? se dost vyžívám v klávesových zkratkách. Práci urychlují o sto procent. Ale pouze pod podmínkou, že víte, co která zkratka d?lá a jak se dá vrátit její provedená funkce do původního stavu.

No a tak si tak hezky v klidu píšu n?jakej kód a najednou se nesta?ím divit...

kua_co_jsem_zase_zmackl.jpg

Zinvertovaly se mi všechny barvy. Ješt? že to bylo jen v jednom programu a ne celý prost?edí... Kdyby to byl jen jeden p?ípad, tak ne?eknu, ale takovýchto necht?ných "zázra?ných" zkratek jsem "objevil" n?kolik.

Ubuntu a Linux obecn? vůbec neodsuzuju, pravd?podobn? si na n?j ale budu ješt? dlouho zvykat.


permalink  23. Listopadu 2008 - [15:31:00]

Galerie - Chalupa 2008

Chalupa 2008

Nápověda k heslu: Pravé jméno psa Peťi V (malá písmena)

Galerie je chráněna heslem! Pro podrobnosti musíte vstoupit a zadat heslo.

Zobrazit galerii  29. Srpna 2008 - [11:38:05]

Aby byl trochu po?ádek v tom, kdo p?ijede, ud?lal jsem následující seznam. Pokud se nacházíte ve špatné "kategorii", dejte mi prosím v?d?t. Necht?l jsem zv??ej?ovat celá jména, kdyby s tím m?l n?kdo problém. Máte tedy k dispozici k?estní a první písmeno z p?íjmení, snad vám to bude sta?it.

P?islíbili ú?ast

 • Bára B. (+ dv? zahrani?ní kamarádky)
 • Jarmila V.
 • Vojta H. (VUT) (+ snad Katka)
 • Standa P. (GML + VUT)
 • Petr H. (VUT)
 • Petra V. + Katka V. aka Aka :)
 • Kristýna N.
 • Kuba S.
 • Petr K.
 • Tom H. (VUT)
 • Philip R. (VUT) + Gab?a
 • Veronika B.
 • Zde?ka R.

Neví jist?, nebo od nich nemám žádné informace

 • Martin A.
 • Filip ?.

Pravd?podobn? nep?ijedou

 • David H.
 • Helena R.
 • Iva D.
 • Jana P.
 • Šárka Š.
 • Nela G.
 • Lenka A.
 • Jirka Š.
 • Ondra Ch.
 • Martin Š.
 • Roman H. (tzv. VUT odpadlík) + Moni?ka :)
 • Majka I. + Jura
 • Jakub V. (VUT) + Katka Š.
 • Petra Š.
 • Markéta S.
 • Milan V.
 • Renata N.
 • Petra P.

No jako ú?ast zatím není n?jaká zázra?ná. Co se dá d?lat. Ale ve 13 lidech už se dá ledacos podniknout, ne? Navíc doufám, že ta v?tšina, co si zatím není jistá, nebo o ni nic nevím, se n?jak vyjád?í a bude nás víc. Seznam budu průb?žn? podle zpráv aktualizovat, tak se sem můžete dívat.


permalink  11. Července 2008 - [21:38:24]

Updated!

"Hide Chrome" je jednoduché rozší?ení pro internetový prohlíže? Firefox, které skrývá rám okolo okna pomocí tla?ítka nebo klávesové zkratky ctrl+F2. Pro zm?nu této zkratky použijte rozší?ení keyconfig.

Rozší?ení slouží k ušet?ení místa a zv?tšení viditelné plochy stránky.

Navíc p?idává dv? nová tla?ítka - Zav?ít aplikaci a Minimalizovat - takže rám okolo okna může být stále vypnutý.

Verze 1.1.1:

 • kompatibilni s Firefox 3
 • opraveno zavírání všech spušt?ných oken

Rozší?ení nainstalujete tak, že stáhnutý soubor p?esunete (drag&drop) do okna Firefoxu.

hidechromeexample.jpg Náhled se zapnutým a vypnutým rámem


permalink  18. Června 2008 - [17:00:00]

Tak jsem si ?íkal, že bych m?l trochu ud?lat radost lidem, co sem ob?as zavítají i jinak než omylem. Pokud vím, tak tyto lidi jsou t?i. A sice Fufi, Antirux a já :-) Nakonec jsem se rozhodl, že zde uvedu dosud nezve?ejn?nou fotku z našeho výletu z džungle. Musím ?íct, že jsme si tehdy skv?le zašplhali :-)

morf.jpg

Pokud by byl n?kdo zv?davý na další fotky, může se podívat na face transformer.


permalink  24. Kv ¨§tna 2008 - [15:15:18]

Galerie - Dijon-2008

Dijon-2008

Galerie je chráněna heslem! Pro podrobnosti musíte vstoupit a zadat heslo.

Zobrazit galerii  16. Dubna 2008 - [00:48:53]

Jdi na: